Medezeggenschapsraad en ouderraad

Op Kindcentrum Het Sterrenschip vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. We kennen daarom ook verschillende overlegorganen, zoals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en het team van het kindcentrum. Gezamenlijk bespreekt de MR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. De MR volgt het beleid van Het Sterrenschip kritisch en bespreekt het met de leden. De medezeggenschapsraad komt ook tot een standpunt of advies, zo nodig in overleg met de achterban. De MR heeft recht op informatie (begroting, schoolplan enzovoort) en recht op overleg. Daarnaast heeft de MR - afhankelijk van het onderwerp - advies- of instemmingsrecht. Het doel van de MR is richting geven aan onderwijs, in een goede samenwerking met de directie van het kindcentrum. De tien vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit geldt niet voor het eerste half uur, waarin ook vertrouwelijke informatie besproken kan worden.

Samenstelling MR

 • Vincent Hegeman (oudergeleding)
 • Mathilda Kempers (oudergeleding)
 • Erwin de Rijke (oudergeleding)
 • Hendrika de Vries-Huisman (oudergeleding)
 • Ad Oosterveld (personeelsgeleding)
 • Erna Post (personeelsgeleding)
 • Pien Schouwenburg (personeelsgeleding)
 • Marieke Zwiers (personeelsgeleding)


Contact opnemen met de MR kan door te mailen naar mr@sterrenschip.nl. 

Ouderraad
De ouderraad van Het Sterrenschip organiseert samen met het team allerlei activiteiten en evenementen. Bij het organiseren van deze activiteiten doen wij als kindcentrum regelmatig een beroep op de ouderraad. Ouders van de ouderraad nemen ook regelmatig de taak van 'welkomouder' op zich. Deze ouders voeren een informatief gesprek met 'nieuwe ouders' van ons kindcentrum. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over zaken die vooral voor ouders van belang kunnen zijn.

Samenstelling OR

 • Jelena Cerenic (voorzitter)
 • Ida Gerritsen (Vice voorzitter)
 • Anneke Noorman (penningmeester)
 • Soenieta Kuper (secretaris)
 • Jacob Broersma
 • Tanja Streuer-Zwiers
 • Rianne Buist
 • Cindy Joling
 • Chantal Alink
 • Ravinder Singh
 • Annelie Cakmak- Dijksterhuis
 • Henk Niemeijer               
 • Linda Koops
 • Miranda Hendriks
 • Madelon Wit
 • Dorien Kobes
 • Erika Hemmen


Contact opnemen met de OR kan door te mailen naar ouderraad@sterrenschip.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.