Medezeggenschapsraad

Op Kindcentrum Het Sterrenschip vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. We kennen daarom ook verschillende overlegorganen, zoals de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en het team van het kindcentrum. Gezamenlijk bespreekt de MR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. De MR volgt het beleid van Het Sterrenschip kritisch en bespreekt het met de leden. De medezeggenschapsraad komt ook tot een standpunt of advies, zo nodig in overleg met de achterban. De MR heeft recht op informatie (begroting, schoolplan enzovoort) en recht op overleg. Daarnaast heeft de MR - afhankelijk van het onderwerp - advies- of instemmingsrecht. Het doel van de MR is richting geven aan onderwijs, in een goede samenwerking met de directie van het kindcentrum. De tien vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit geldt niet voor het eerste half uur, waarin ook vertrouwelijke informatie besproken kan worden.

Samenstelling MR

  • Vincent Hegeman (oudergeleding)
  • Mathilda Kempers (oudergeleding)
  • Marielle Pruim (oudergeleding)
  • Hendrika de Vries-Huisman (oudergeleding)
  • Ad Oosterveld (personeelsgeleding)
  • Erna Post (personeelsgeleding)
  • Marieke Zwiers (personeelsgeleding)
  • Nicky Tenthof van Noorden (personeelsgeleding)


Contact opnemen met de MR kan door te mailen naar mr@kindcentrum-hetsterrenschip.nl.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.